تخفیف همکاران

1. تخفیف محصولات عمومی

سفارش دهنـدگانی که طی یک ماه میـلادی حجم قابـل توجهی از محصولات عمومی را خریـد نماینـد تخفیف های زیر شامل آنها خواهـد شد. این تخفیف ها به طور اتوماتیـک و توسط  

سیستم ( محاسبه تخفیف ماهیـانه) پرتـال سفارشات انجام می پذیرد و در ماه بعد به اعتـبار حساب مشتریان اضافه می گردد.

خرید بین  1/000/000 تا 2/000/000 تومان در یک ماه ​​6٪   تخفیف​
خرید بین  2/000/000 تا 3/000/000​تومان  در یک ماه​۸٪   تخفیف
خرید بین 3/000/000 تا 10/000/000​تومان  در یک ماه​10٪ تخفیف​
خرید بالای 10/000/000​تومان  در یک ماه12٪ تخفیف​


    
2. تخفیف محصولات اختصاصی

مجتمع چاپ افـلاک برای همکاران محترم بین 10 تا 20 درصد تخفیف در نظر گرفته است. برای برخورداری از این تخفیف ها کافیـست همکاران دارای ( یوزر کاربری همکار ) باشند

 که به صورت اتوماتیـک و از قسمت پرتـال مشتریان می توانند قیمت های همـکاری را مشـاهده نموده و سفارش دهند. لازم به ذکـر است قیمت هایی که از طریـق

محاسبه آنـلاین محصولات اختصاصی در صفحه اصـلی سایت ارائه می شود بدون تخفیف محاسبه شده و مخصوص کاربران عادی خواهد بود.