ارسال رایگان و نیمه رایگان

پس از تولید و بسته بندی هر سفارش از طریق پیامک و ایمیل به شما اطلاع رسانی خواهد شد . در این مرحله می توانید با چند کلیک ساده در سایت و با استفاده از فرم حواله خروج دستور دهید تا سفارش به آدرس مندرج در پروفایل شما ارسال گردد .
هزینه ارسال برحسب وزن و موقعیت جغرافیایی آدرس پروفایل شما می تواند رایگان و یا نیمه رایگان باشد که توسط سیستم به صورت دقیق محاسبه شده ودر فرم درج می گردد . برای اطلاع بیشتر می توانید به قسمت تسهیلات و شرایط ارسال رایگان در صفحه اصلی سایت مراجعه نمائید .