گارانتی کیفیت محصولات عمومی

کیفیت تمامی محصولات برای سفارش دهندگان تضمین شده و به طور شفاف گارانتی می گردد.


موارد گارانتی به شرح زیر است :


۱. همرنگی و یکدستی رنگ در 97% از تیراژ سفارش و عدم رنگ به رنگ شدن آن در چاپ.

2. رو هم خوردگی صد در صد رنگی.

3. تطابق کامل رنگ پشت و روی سفارشهایی که دورو و همسان طراحی شده باشند.

4. عدم کجی و خطا در برش ( در صورت رعایت موارد توضیحی در قسمت راهنمای طراحی )


5. بدون پشت زدگی رنگ , خط یا خش و یا حباب زیر روکشها حتی در سفارشهای تمپلات و مشکی ( در صورت رعایت موارد توضیحی در قسمت راهنمای طراحی )

6.بسته بندی مناسب و به دور از آسیب دیدگی در جابه جایی

7.تحویل صد در صد تیراژ مندرج در سفارش


موارد تکمیلی:

الف) ابعاد سفارش هیچ تاثیری در پذیرش گارانتی از سوی چاپخانه افلاک نخواهد داشت.

ب ) چنانچه یکی از موارد بالا نقض شده باشد مجتمع چاپ افلاک موظف به تأمین خسارت سفارش خواهد بود.

ج ) گارانتی فقط تا 10 روز پس از زمان خروج سفارش از چاپخانه معتبر می باشد و بعد از آن سفارشهای دارای نقص مجدد چاپ نخواهد شد.

د ) سفارش دهنده برای استفاده از شرایط گارانتی موظف است قبل از چاپ مجدد , تمام تیراژ باطله را در دفتر چاپخانه تحویل واحد تولید نماید.