سفارش و پیگیری آسان

سامانه مجتمع چاپ افلاک دقیقا در جهت همین هدف طراحی و راه اندازی شده است.

ما سعی داشته ایم در کنار ایجاد اطمینان از کیفیت برای مشتریان خود , راحتی ثبت و پیگیری سفارشات را نیز به ساده ترین روش فراهم نمائیم.

شما می توانید پس از ثبت سفارش از طریق پیامک های ارسالی و یا رجوع به صفحه پرتال شخصی خود در جریان کامل تولید سفارشات قرار گرفته و آنها را رصد نمائید.

هدایت 85٪ سفارشات چاپ افست در قالب محصولات کاربردی و مورد نیاز کاربران از دیگر اقدامات هوشمندانه مجموعه در این راستا بوده است.