شرایط احراز همکاری

همـکاران محتـرم برای ایجـاد اکانـت همـکاری و استفاده از تخفیف ها و خدمات ویژه همکاران باید هویت همکاری خود را به اطلاع مجتمع چاپ افـلاک برسانند. برای این منظور ابتدا باید در سایـت ثبت نـام کرده و پـس از تکمیـل پـروفایل خود در قسمت ( پـروفایل من ) درخواست خود را در صورت دارا بودن یکی از شرایـط زیر و با ذکـر نـام کاربـری به آدرس چاپـخانه و یا ایمیل ارسال نمائید.

الف) چناچـه تا قبـل از ایجـاد اکانـت در سایـت جـدیـد به عنـوان همـکار در مجتمع چـاپ افـلاک سـفارش داشته اید و در سیستم مـالی برایتـان حسـاب ایجـاد شده باشد می توانید درخواست ایجاد اکانت همکاری بنمائید.
ب ) یک کاربر همکار می تواند بعنوان معرف شما را به مجتمع معرفی نماید که در این صورت شما و یا معرفتان می توانید درخواست را ارسال نمائید.
ج ) سـفارش دهنـده ای که دارای اکانـت عادی بوده و در طی یک ماه یا کمتر از یک ماه حداقل 3 مورد با عنـاوین مختلف شغلی را سـفارش داده باشد.
د ) فعـالان مشـاغل زیر با ارسـال درخواست خود به همراه کارت ویزیت شـان بر روی سربـرگی که دارای آدرس و تلفن ثابت بوده و با روش افست چـاپ شده باشد نیـز می توانند درخواست ایجـاد اکانـت همکاری نمایند.
فعالان شاخه های مختلف انواع چاپ - مشاوران , کانون ها و آژانس های تبلیغاتی - طراحان گرافیست - دفاتر و مغازه های فنی تایپ , تکثیر , چاپ و تبلیغات - سازندگان تابلو های تبلیغاتی , مهر و کلیشه - بازاریابان تبلیغاتی - انتشارات و تمامی مشاغل وابسته.

توجه داشته باشید که پیگیری درخواست ایجاد اکانت همکاری ممکن است تا حداکثر یک ساعت طول بکشد.