1 2 3 4 5

اطلاعیه ها

  
نصب ماشین آلات جدید در مجتمع چاپ و بسته بندی افلاک

به اطلاع میرساند:

به زودی در مجتمع چاپ افلاک دستگاه های جدید نصب خواهد شد.​​

1 -  ماشین چاپ افست 4.5 ورقی ( 100 × 70 )  5 رنگ هایدلبرگ CD  

2 - ماشین چاپ افست دوورقی ( 50 × 70 ) 4 رنگ هایدلبرگ CD 

قابلیت چاپ مقوا تا 700 گرم

آرشیو اطلاعیه ها
X
خوش آمدید